Om oss 

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. 

Vårt mål er å bli Norges beredskapssenter for én helse. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å styrke norsk bioøkonomi. 

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Hvem er vi? 

Veterinærinstituttet har rundt 300 medarbeidere. Av disse har 125 doktorgrad og de aller fleste høyere utdanning. 

 

Hvordan jobber vi?

Veterinærinstituttet får hele tiden inn prøver som skal sjekkes for smittestoffer og andre helsetrusler. Normalt er det en veterinær, en produsent eller en inspektør som tar ut og sender inn prøvene til analyse. I 2015 behandlet vi 134.444 prøver fra hele landet og langs hele kysten. 

Les mer i vår faglige aktivitetsrapport for 2017

Andre kilder til informasjon er rapporter for overvåkingsprogram og vår rapportserie som inkluderer den årlige fiskehelserapporten.  

Hvor er vi?

I 2021 flyttet hovedenheten fra Adamstuen til helt nye forskningsfasiliteter på Ås.

I tillegg har Veterinærinstituttet fem ulike enheter langs kysten fra Sandnes i sør til Tromsø i nord. Formålet er å kunne tilby diagnostikk og kunnskapstjenester over hele landet tilpasset regionale behov i forvaltning og næringsliv.

Her finner du kontaktinformasjon til Veterinærinstituttet

Varsling om kritikkverdige forhold 

Her finner du varslingsrutiner for Veterinærinstituttet

Offentlig postjournal

Offentlig journal (postlister) for Veterinærinstituttet kan lastes ned her. 

Bestilling av dokumenter og saker gjøres pr. e-post til postmottak@vetinst.no. Husk å oppgi dokumentnummer.