Zoonoserapporten 2012

Zoonoserapporten tar for seg sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

”Zoonoserapporten 2012” er en forkortet norsk utgave av ”NORWAY - Trends and sources of zoonoses and  zoonotic agents in humans, foodstuffs, animals and feedingstuffs - including information on foodborne  outbreaks, antimicrobial resistance in zoonotic agents and some pathogenic microbiological agents in 2012". 

Dette er en årlig rapport til EU-kommisjonen utarbeidet i henhold til EUs zoonosedirektiv (Europaparlamentets- og  ådsdirektiv 2003/99/EC).

Rapporten presenterer data om zoonoser og zoonotiske agens for fôr, dyr, mat og mennesker i Norge. I tillegg til de zoonoser som rapporteres til EU/EFSA, er også kugalskap og variant Creutzfeldt-Jakob sykdom inkludert i den norske zoonoserapporten.