Fremmedstoffprogrammet

På oppdrag fra Mattilsynet har Veterinærinstituttet administrert og koordinert prøveuttak og -mottak samt analyseringen i overvåkings- og kartleggingsprogrammet ”Restmengder av forurensninger og legemidler i animalske næringsmidler og levende dyr” og importprogrammet ”Kontroll av restmengder av forurensninger og legemidler i animalske næringsmidler” i 2010.

Alle prøver ble tatt ut av Mattilsynets medarbeidere ved Mattilsynets forskjellige distriktskontor og grensestasjoner.

Prøvene har blitt analysert ved laboratorier ved Norges veterinærhøgskole, Oslo Universitetssykehus Aker, Veterinærinstituttet i Oslo, Bioforsk Plantehelse - Pesticidlaboratoriet på Ås og Gent Universitet, Belgia.