Risikomodell for kvantifisering av luseindusert dødelighet på villaks for 2021

Siden oppdateres