Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2017

Veterinærinstituttet har også i år gjennomført fortløpende analyser av skjell fra seks ulike lakseelver i Trondheimsfjorden, for å avdekke andel rømt oppdrettslaks i sportsfiskesesongen. 

Kun fem prøver ble klassisfisert som oppdrettsfisk av totalt 2481 (0,2 %). Fra 1. juni til 19. september 2017 ble det analysert totalt 2481 skjellprøver fra laks. Dette gir 39,3 % prøver analysert av avlivet fangst ifølge fangststatistikken på vassdragenes hjemmesider per 01.11.2017. Det ble analysert skjellprøver fra Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva. 

Bjørn Florø-Larsen

Biolog/Forsker
Mobilnr: 4791157918
E-post: bjorn.floro-larsen@vetinst.no

Ketil Skår

Oppdragskoordinator, Stab fiskehelse
Mobilnr: +47 48083020
E-post: ketil.skar@vetinst.no

Vegard P. Sollien

Biolog/Forsker
Mobilnr: +47 99036568
E-post: vegard-p.sollien@vetinst.no

Alle ansatte