Dyrehelserapporten 2021

Dyrehelsen hos norske landdyr er generelt god. I 2021 ble for første gang den mest alvorlige formen for fugleinfluensa påvist hos fjørfe i Norge. God håndtering avverget et omfattende utbrudd.

Den årlige Dyrehelserapporten gir en samlet status for smittsomme sykdommer og velferd hos produksjonsdyr, kjæledyr, hest, kamelider og vilt. Rapporten viser at det påvises få tilfeller av alvorlige, smittsomme sykdommer og at den generelle helsetilstanden hos norske dyr er god.

Dette er tredje gang Veterinærinstituttet utgir Dyrehelserapporten. Data som presenteres er fra Veterinærinstituttets undersøkelser, nasjonale overvåkningsprogrammer, øvrig forskning og kunnskapsutvikling om landdyrs helse og velferd i 2021.