Nasjonalt meldesystem og register for alvorlige allergiske reaksjoner på mat

Etter avtale mellom Mattilsynet og Nasjonalt Folkehelseinstitutt ble Nasjonalt meldesystem og register for alvorlige allergiske reaksjoner på mat (kalt ”Matallergiregisteret”) satt i drift 1. juli 2000.

Veterinærinstituttet ble tatt med i samarbeidsprosjektet for å analysere forekomsten av matallergener i aktuelle tilfeller.

I den daglige virksomheten har Veterinærinstituttets arbeid med saker for Matallergiregisteret vært et samarbeid mellom Martinus Løvik og Ellen Namork, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Gyrd Omholdt Jensen, Mattilsynet, og Veterinærinstituttets Christiane Kruse Fæste, Lena Haugland Moen og Eliann Egaas. Fra Veterinærinstituttet har også Kjersti Løvberg og Christin Plassen assistert med utførelse av analyser. Ingrid Malmheden Yman, Svenske Livsmedelverket, har bidratt med gode råd og beredskap under ferieavvikling. Helene Lindvik, Voksentoppen senter for astma og allergi hos barn, Rikshospitalet, har utført diagnostiske tester på pasienter når det har vært ønskelig og mulig. Anne MetteKirkemo, Veterinærinstituttet, takkes for hjelp med tabellene. En takk også til alle de matvareprodusentene som har bidradd med prøver og diskusjoner ved oppklaring av alvorlige tilfeller av matallergiske reaksjoner.