Handlingsplan mot Campylobacter spp. hos slaktekylling

Resultater fra overvåking av slaktekyllingflokker 2011.

Campylobacteriose er den hyppigst rapporterte bakterielle diaresykdommen hos mennesker i Norge. Omtrent halvparten av tilfellene er smittet i Norge. I Norge er fjørfekjøtt kjøpt rått, konsum av grillmat, ubehandlet drikkevann, kontakt med dyr i yrke og inntak av dårlig varmebehandlet svinekjøtt identifisert som risikofaktorer (Kapperud et al, Am J Epidemiol 2003; 158 (3): 234-42).

Handlingsplanen vedrørende Campylobacter spp. hos norsk slaktekylling ble iverksatt våren 2001 og er resultatet av en samhandling mellom aktører på veien fra ”jord-til-bord”; næringen, tilsynsmyndigheter og forvaltningsstøtteinstitusjoner. Zoonosesenteret ved Veterinærinstituttet koordinerer de ulike aktivitetene i handlingsplanen og bearbeider og presenterer resultatene.

Handlingsplanen har blitt modifisert og endret flere ganger, og detaljene for 2010 og tidligere år samt annen informasjon om Campylobacter spp. finnes på www.vetinst.no.

Merete Hofshagen

Avdelingsdirektør
Mobilnr: 4748896395
E-post: merete.hofshagen@vetinst.no

Attila Tarpai

Forsker
Mobilnr: +47 48251631
E-post: attila.tarpai@vetinst.no

Alle ansatte