Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i vassdrag i smitteregionen Rauma 2013 - 2014.

Denne rapporten beskriver hvordan Gyrodactylus salaris i Romsdal smitteregion er forsøkt utryddet.

G. Salaris ble første gang påvist i Romsdalsregionen i 1980, da i Hensvassdraget. Smitten spredte seg deretter til Rauma (1980), Istra (1982), Skorga (1982), Måna (1985) og Innfjordselva (1991). Smittestatus har vært varierende som følge av behandling med PW rotenon i 1993 og påfølgende ny påvisning i Rauma i 1996.

Denne utryddelsesaksjonen har bestått av to separate, fullskala CFT-Leguminbehandlinger1, gjennomført i månedsskiftet august – september i årene 2013 og august 2014. Prosjektet har vært organisert i tråd med retningslinjer gitt i notat av Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for Naturforvaltning, i denne rapporten kun omtalt som Miljødirektoratet) om organisering av arbeidet med G. salaris-bekjempelse, datert juni 2007. Fylkesmannen i Møre og Romsdal (videre bare benevnt Fylkesmannen) har vært tiltakshaver.

Veterinærinstituttet, seksjon for miljø og smittetiltak, har hatt ansvaret for og planlagt behandlingen, med Roar Sandodden som prosjektleder og sekretær i regional koordineringsgruppe. Koordineringsgruppa har blitt ledet av Fylkesmannen v/ Trond Haukebø, med unntak av Jon Ivar Eikeland (Fylkesmannen) i 2012. Andre medlemmer har vært Inger Mette Hogstad (Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal) og Helge Axel Dyrendal (Miljødirektoratet).