Bakteriell nyresjuke hos fisk (BKD)

Veterinærinstituttet overvåker forekomst av bakteriell nyresjuke på oppdrag fra Mattilsynet. 

Målet med programmet er å samle og oppsummere data som er nødvendig for å opprettholde fristatus for BKD i ILA-frie segmenter.

2017

No positive samples were detected in the programme in 2017.

Last ned rapporten

Eldre rapporter