Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi – smittehygiene og fiskevelferd

Rapporten gir en omtale av smittehygiene og fiskevelferd ved drift av brønnbåt, og med bakgrunn i besøk på to nye og moderne brønnbåter blir det gjort ei vurdering av hvordan disse båtene er rustet til å etterleve gjeldende regelverk

Arve Nilsen

Forsker
Mobilnr: +47 41508495
E-post: arve.nilsen@vetinst.no

Kristine Gismervik

Forsker, veterinær
Mobilnr: +47 90547679
E-post: stine.gismervik@vetinst.no

Alle ansatte