Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi – smittehygiene og fiskevelferd

Rapporten gir en omtale av smittehygiene og fiskevelferd ved drift av brønnbåt, og med bakgrunn i besøk på to nye og moderne brønnbåter blir det gjort ei vurdering av hvordan disse båtene er rustet til å etterleve gjeldende regelverk