Overvåkingsprogrammer

Her finner du både aktive og tidligere overvåkingsprogrammer. Rapport for 2023 er tilgjengelig der programmet er merket med *. I tillegg til rapportene i hver enkelt overvåkingsprogram, er det også laget en oppsummering av overvåkingsrapporter.

2020: Norsk oppsummering 2020 | English summary 2020
2019: Norsk oppsummering 2019 | English summary 2019
2018: Norsk oppsummering 2018 | English summary 2018
2017: Norsk oppsummering 2017 | English summary 2017
2016: Norsk oppsummering 2016 | English summary 2016
2015: Norsk oppsummering 2015 | English summary 2015