Overvåkingsprogrammer

Her finner du både aktive og tidligere overvåkingsprogrammer. Rapport for 2018 er tilgjengelig der programmet er merket med *. I tillegg til rapportene i hver enkelt overvåkingsprogram, er det også laget en oppsummering av overvåkingsrapporter.

2017: Norsk oppsummering | English summary
2016: 
Norsk oppsummering | English summary
2015: Norsk oppsummering | English summary