The Norwegian Zoonoses Report 2018

Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker kalles zoonoser. Årets zoonoserapport viser at situasjonen i 2018 var stabil sammenlignet med de siste årene.

Hos mennesker er forekomsten av zoonotisk sykdom stabil, med unntak av for E. coli (VTEC) der antall tilfeller har fortsatt å øke. Selv om økningen observert de siste årene kan forklares med endringer i diagnostiske metoder, er utviklingen likevel bekymringsfull fordi slike bakterier kan gi alvorlig sykdom. 

 

Hannah Joan Jørgensen

Forsker, veterinær
Mobilnr: +47 90593068
E-post: hannah.jorgensen@vetinst.no

Berit Tafjord Heier

Seniorforsker, Veterinær PhD
Mobilnr: +47 91659931
E-post: berit.heier@vetinst.no

Alle ansatte