Blåtunge hos storfe, sau og geit

Forekomst av blåtunge ble undersøkt i 2009 og igjen fra 2011.

Formål med overvåkningsprogrammet er å dokumentere frihet for blåtunge i Norge.

2017

All bulk milk samples tested in 2017 were negative for antibodies against bluetongue virus serotype 8.

Last ned rapporten

Eldre rapporter