Blåtunge hos storfe, sau og geit 

Veterinærinstituttet har koordinert overvåking av blåtunge siden 2009.

Formål med overvåkningsprogrammet er å dokumentere frihet for blåtunge i Norge.

2022

All bulk milk samples collected in 2022 were negative for antibodies against Bluetongue virus.

Last ned rapporten

Eldre rapporter