Laksepox: Smittesporing i fisk og miljøprøver, sanering av anlegg og mulig vertikal overføring

Laksepox har de siste årene blitt kjent som en potensielt katastrofal sykdom med høy dødelighet i noen anlegg, mens andre registrerer kun smitte uten synlig sykdom.

Prosjektets formål var å kartlegge smitte og se på noen potensielle smitteveier. Det største gjennombruddet er utvikling av et sporingsverktøy for å vurdere slektskap mellom virus. Resultatene viser generelt en høy grad av slektskap mellom laksepoxvirus fra ulike geografiske opphav i Nord-Europa, samtidig som prøver fra samme land viser noe større likhet.