Laksepox: Smittesporing i fisk og miljøprøver, sanering av anlegg og mulig vertikal overføring

Laksepox har de siste årene blitt kjent som en potensielt katastrofal sykdom med høy dødelighet i noen anlegg, mens andre registrerer kun smitte uten synlig sykdom.

Prosjektets formål var å kartlegge smitte og se på noen potensielle smitteveier. Det største gjennombruddet er utvikling av et sporingsverktøy for å vurdere slektskap mellom virus. Resultatene viser generelt en høy grad av slektskap mellom laksepoxvirus fra ulike geografiske opphav i Nord-Europa, samtidig som prøver fra samme land viser noe større likhet.

Brit Tørud

Fagansvar fiskehelse
Mobilnr: +47 90916148
E-post: Brit.Torud@vetinst.no

Karoline Sveinsson

Veterinær
Mobilnr: +47 91725161
E-post: karoline.sveinsson@vetinst.no

Snorre Gulla

Senior researcher
E-post: snorre.gulla@vetinst.no

Maria K Dahle

Seniorforsker og Professor II v/UiT
Mobilnr: 4792612718
E-post: maria.dahle@vetinst.no

Mona Gjessing

Forsker
Mobilnr: +47 91539958
E-post: mona.gjessing@vetinst.no

Ole-Bendik Dale

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 41286118
E-post: ole.b.dale@vetinst.no

Alle ansatte