The Norwegian Zoonoses Report 2019

Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker kalles zoonoser. Årets zoonoserapport viser at situasjonen i 2019 var stabil sammenlignet med de siste årene.

Hos mennesker er forekomsten av zoonotisk sykdom stabil, med unntak av for E. coli (VTEC) der antall tilfeller har fortsatt å øke. Selv om økningen observert de siste årene kan forklares med endringer i diagnostiske metoder, er utviklingen likevel bekymringsfull fordi slike bakterier kan gi alvorlig sykdom.