Bekjempelse av sik (Coregonus lavaretus) i Alsettjønna i Selbu kommune

Denne rapporten er en sluttrapport for aktiviteten i Alsettjønna i Selbu i 2008.

Tiltaket ble gjennomført av Helge Bardal og Roar Sandodden fra Veterinærinstituttet, seksjon for miljø- og smittetiltak, sammen med Ingvar Korsen, fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Det rettes en takk til Kjell Erik Setseng for hjelp med utstyr, og ikke minst grunneier Brynjolv Haave for godt samarbeid.