Referansefunksjoner - årsrapport 2020

Denne rapporten inneholder informasjon om oppgavene og aktivitetene i 2020 tilknyttet nasjonalt referanselaboratorium (NRL) innenfor dyrehelse og dyrevelferd, fôr og næringsmidler.

Veterinærinstituttet har følgende referansefunksjoner:

  • Nasjonalt referanselaboratorium (NRL) innenfor dyrehelse (inklusiv fisk) og dyrevelferd, fôr og næringsmidler iht. Kontrollforordningen.
  • Internasjonale referansefunksjoner på spesifikke områder innenfor dyrehelse under OIE (Verdens dyrehelse-organisasjon)
  • Nasjonalt referanselaboratorium innenfor medisinsk mikrobiologi iht. MSIS-forskriften og rundskriv 1-5/2013.