Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2018

Veterinærinstituttet har også i år gjennomført fortløpende analyser av skjell fra seks ulike lakseelver i Trondheimsfjorden, for å avdekke andel rømt oppdrettslaks i sportsfiskesesongen. 

Fra 1. juni til 17. september 2018 ble det analysert 2090 skjellprøver fra laks av totalt 2119 mottatte
prøver. Av disse ble 10 skjellprøver klassifisert som oppdrettsfisk (0,5 %). 

Dette gir 41 % prøver analysert av avlivet fangst ifølge fangststatistikken på vassdragenes offisielle
laksebørser per 15.10.2018. Det ble analysert skjellprøver fra Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva.