Årsrapport 2023

Flyttingen av sikkerhetslaboratoriet BSL 3 fra Oslo til Ås sommeren 2023 en viktig årsak til at vi har kunnet levere på beredskapshendelser og også gi raskere svar. Instituttet har i løpet av 2023 vist at vi har gode forutsetninger for å løse instituttets samfunnsoppdrag på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Veterinærinstituttets medarbeidere har tett og god kontakt med forvaltningen, spesielt Mattilsynet. Instituttet leverer forskningsbasert kompetanse og bruker ressurser på kunnskapsutvikling og –formidling. Konkret rådgivning ved ulike hendelser og bidrag for å løse konkrete problemstillinger er en viktig del av samfunnsoppdraget. I perioder er etterspørselen fra forvaltningen større enn det instituttet har kapasitet og ressurser til å levere raskt på. I 2023 benyttet instituttet alle bevilgede kunnskapsutviklingsmidler i tråd med formålene.