Kartlegging av ILAV HPR0 i settefiskanlegg  

ILAV HPR0 er opphav til virulent ILAV HPR-del, som kan gi sykdommen ILA.

Formålet med programmet er kartlegging av ILAV HPR0 i norske settefiskanlegg. Kunnskap om utbredelse av HPR0 skal danne grunnlag for utarbeidelse av ny bekjempelsesplan for ILA.

2022

The non-pathogenic variant of the infectious salmon anaemia virus, ISAV HPR0, was detected in nine of 78 hatcheries in the surveillance programme for ISAV HPR0 in 2022. In one hatchery, ISAV HPRdel with sequence identical to the vaccine virus, was detected.

As the hatcheries were sampled only once in the calendar year and a limited number of tanks were sampled, this result is likely an underestimate of the true prevalence of ISAV HPR0 in Norwegian hatcheries.

Last ned rapporten