Kartlegging av ILAV HPR0 i settefiskanlegg  

ILAV HPR0 er opphav til virulent ILAV HPR-del, som kan gi sykdommen ILA.

Formålet med programmet er kartlegging av ILAV HPR0 i norske settefiskanlegg. Kunnskap om utbredelse av HPR0 skal danne grunnlag for utarbeidelse av ny bekjempelsesplan for ILA.

2021

The non-pathogenic variant of the infectious salmon anaemia virus, ISAV HPR0, was detected in eight of 78 hatcheries in conjunction with the surveillance programme for ISAV HPR0 in 2021.

No hatcheries tested positive for the pathogenic variant ISAV HPRdel in the surveillance programme. As the hatcheries were sampled only once in the calendar year and a limited number of tanks were sampled, this result is a likely underestimate of the true prevalence of ISAV HPR0 in Norwegian hatcheries.

Last ned rapporten