Kartlegging av ILAV HPR0 i settefiskanlegg  

Gjennom mutasjoner/delesjoner antas ILAV HPR0 å være opphav til virulent ILAV HPR-del, som gir sykdommen ILA.

Formålet med programmet er kartlegging av ILAV HPR0 i norske settefiskanlegg. Kunnskap om utbredelse av HPR0 skal danne grunnlag for utarbeidelse av ny bekjempelsesplan for ILA.

2019

The non-pathogenic variant of the infectious salmon anaemia virus, ISAV HPR0, was detected in five of 74 hatcheries in conjunction with the surveillance programme for ISAV HPR0 in 2019. No hatcheries tested positive for ISAV HPR-del.

As the hatcheries were sampled only once in the calendar year and a limited number of tanks were sampled, this result is a likely underestimate of the true prevalence of ISAV-HPR0 in Norwegian hatcheries.

Last ned rapporten