Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (CWD) 2016-2019

Denne rapporten oppsummerer arbeidet med å kartlegge forekomsten av skrantesjuke (CWD) i Norge, etter at sykdommen først ble påvist hos villrein og elg i april og mai 2016. Den oppsummerer også totalt antall hjortedyr som er testet i perioden 2016-2019.

I 2019 ble 30 147 hjortedyr testet for CWD, og dermed ble myndighetenes mål om testing av 30 000 hjortedyr nådd. I 2019 ble det påvist to nye tilfeller av atypisk CWD, først hos en 20 år gammel elgku i Selbu kommune og senere hos en 12 år gammel elgku i Sigdal kommune. Totalt er det nå påvist atypisk CWD hos seks elgkyr og ei hjortekolle. Klassisk CWD er fortsatt kun funnet hos villrein fra sone 1 i Nordfjella villreinområde 2016-2018.

Jørn Våge

Seniorforsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte