Patogene Escherichia coli i spekepølser

Veterinærinstituttet har på oppdrag for Mattilsynet undersøkt 137 norske spekepølser for sykdomsfremkallende E. coli-bakterier (STEC).

Eschericia coli finnes i tarmen hos mennesker og varmblodige dyr og er som oftest ufarlige, men noen grupper av E. coli kan gi sykdom hos mennesker. Shigatoksin-produserende E. coli (STEC) er en av gruppene av sykdomsframkallende E. coli. Drøvtyggere, og særlig storfe, regnes som det viktigste reservoaret for STEC. Tidligere norske undersøkelser av storfe og sau har tydet på en lav forekomst av utvalgte STEC som er vanligst assosiert med sykdom. Det samme ble vist i en undersøkelse av kjøttdeig og kvernet kjøtt av storfe på det norske markedet. Mattilsynet initierte derfor en undersøkelse av STEC i norske spekepølser med innsamling av prøvemateriale i 2020 og påfølgende analyser i 2021.