Veterinærinstituttets årsrapport 2019

Året 2019 har vært både utfordrende og spennende for Veterinærinstituttet. De organisatoriske og økonomiske forholdene har vært krevende for alle. Samtidig har instituttet levert godt faglig innhold og vist god utvikling på alle områder. Dette er konklusjonen i leders beretning i Veterinærinstituttets årsrapport for 2019.

I 2017 ble samfunnsoppdraget utdypet i forbindelse med etableringen av et nytt mål- og resultatstyringssystem (MRS). Målene framgår i statsbudsjettet for 2020. Hovedmål: God helse hos dyr, fisk og mennesker. Delmål: God beredskap, kunnskapsbasert forvaltning og konkurransekraftige bionæringer.