Sportsfiske Trondheimsfjorden og Åfjorden 2021: Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar Farming AS

Skjellkontrollen ved Veterinærinstituttet ble forespurt om å videreføre samarbeidsprosjektet som SalMar Farming AS og Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) har hatt tidligere år fra 2011 til og med 2020, med analyse av skjellprøver for de samme 8 elvene i sportsfiskesesongen. 

Formålet for prosjektet var fortløpende å overvåke og rapportere innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene i fiskesesongen 2021. Målet var å skille oppdrettsfisk fra villfisk med sikkerhet innenfor 80 %. Resultatene ble rapportert ukentlig til SalMar, ERT, samt lokal forvaltning i Skauga, Stjørdalselva og Åfjorden.

Bjørn Florø-Larsen

Biolog/Forsker
Mobilnr: 4791157918
E-post: bjorn.floro-larsen@vetinst.no

Ketil Skår

Oppdragskoordinator, Stab fiskehelse
Mobilnr: +47 48083020
E-post: ketil.skar@vetinst.no

Tine Solvoll Tønder


Mobilnr: +47 72810107
E-post: Tine.Solvoll.Tonder@vetinst.no

Alle ansatte