Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2015

Skjellkontrollen ved Veterinærinstituttet (VI) ble forespurt om å videreføre samarbeidsprosjektet som SalMar ASA og Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) hadde i 2011, 2012, 2013 og 2014 med analyse av skjellprøver for de samme 6 elvene i 2015.

Fra 1. juni til 15. september 2014 ble det analysert totalt 2469 skjellprøver fra laks. Det ble analysert skjellprøver fra Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva, Verdalselva og Namsen. Av 2469 analyserte skjellprøver ble 14 skjellprøver klassifisert som oppdrettsfisk (0,6 %).