Zoonoserapporten 2010

Zoonoserapporten tar for seg sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. 

”Zoonoserapporten 2010” er en forkortet norsk utgave av ”NORWAY - Trends and sources of zoonoses and zoonotic agents in humans, foodstuffs, animals and feedingstuffs - including information on foodborne outbreaks, antimicrobial resistance in zoonotic agents and some pathogenic microbiological agents in 2010”. en årlig rapport til EU-

Dette er en årlig rapport til EU-kommisjonen utarbeidet i henhold til EUs zoonosedirektiv (Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2003/99/EC).

Berit Tafjord Heier

Seniorforsker, Veterinær PhD
Mobilnr: +47 91659931
E-post: berit.heier@vetinst.no

Merete Hofshagen

Avdelingsdirektør
Mobilnr: 4748896395
E-post: merete.hofshagen@vetinst.no

Alle ansatte