Restmengder av legemidler og forurensninger i levende dyr og animalske næringsmidler 2006

På oppdrag fra Mattilsynet har Veterinærinstituttet administrert og koordinert forsendelse og analyseringen av prøvene i overvåkningsprogrammet ”Restmengder av legemidler og forurensninger i levende dyr og animalske næringsmidler” i 2006.

Prosjektet for 2006 er et ledd i det program som har pågått fra 1985. Formålet er å systematisk innhente og presentere data for innhold av restmengder av forbudte stoffer, legemidler, hormoner og andre vekststimulerende stoffer og forurensende stoffer i levende dyr og norskprodusert kjøtt og innmat fra storfe, gris, småfe, fjørfe, rein og hest, samt i melk, egg og honning. Programmet skal tilfredsstille dokumentasjonsbehovet for eksport til EU, USA og Sveits. Prøver av elg, hjort og rådyr ble innhentet for å undersøke tungmetallinnholdet i disse artene.