Restmengder av legemidler og forurensninger i levende dyr og animalske næringsmidler 2005

Rapport. 

På oppdrag fra Mattilsynet har Veterinærinstituttet administrert og koordinert overvåkningsprogrammet "Restemengder av legemidler og forurensninger i levende dyr og animalske næringsmidler" i 2005.