Restmengder av legemidler og forurensninger i levende dyr og animalske næringsmidler 2005

Rapport. 

På oppdrag fra Mattilsynet har Veterinærinstituttet administrert og koordinert overvåkningsprogrammet "Restemengder av legemidler og forurensninger i levende dyr og animalske næringsmidler" i 2005.

Dag Grønningen

Overingeniør
Mobilnr: 4748056735
E-post: dag.gronningen@vetinst.no

Alle ansatte