Zoonoserapporten 1999

Zoonoserapporten tar for seg sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

”Zoonoserapporten 1999” er en forkortet norsk utgave av ”Trends and sources of zoonotic agents in animals,
feedingstuffs, food, and man in Norway 1999”, en rapport utarbeidet i henhold til EUs zoonosedirektiv (Council
Directive 92/117/EEC) etter oppdrag fra Landbruksdepartementet. 

Rapporten omhandler data om zoonoser og zoonotiske agens for fôr, dyr, næringsmidler og mennesker i Norge for 1999. Kun de zoonoser som er nevnt i zoonosedirektivet er omtalt.