Infeksjoner med parasitten Nucleospora cyclopteri (Microsporidia) i rognkjeks, Cyclopterus lumpus

Parasitten Nucleospora cyclopteri (Microsporidia) er en av mange parasittiske agens som infiserer rognkjeks, Cyclopterus lumpus.

Den har flere ganger forårsaket sykdom og dødelighet hos rognkjeks i oppdrett, men er også alminnelig forekommende i frisk fisk. Betydningen av infeksjoner med denne parasitten er derfor uklar og den forekommer ofte også sammen med flere andre agens.

Sykdom hos rognkjeks, kan resultere i nedsatt helse og appetitt og påvirke rognkjeksens evne som lusespiser. Det er derfor viktig med kunnskap om de forskjellige agens som infiserer rognkjeks for å kunne si noe om betydningen for fiskens helse. Dette prosjektet hadde som hovedmål å identifisere hvordan man kunne sikre en populasjon av rognkjeks i landanlegg som var fri for smitte med N. cyclopteri og å finne ut hvilken betydning parasitten har for helsen til rognkjeksen og dermed på fiskens effekt som lusespiser. Prosjektet hadde derfor som mål å kartlegge N. cyclopteri og andre agens i stamfisk, rogn/melke, yngel og rognkjeks i merd, skulle studere mulige smitteveier for parasitten, og skulle kartlegge den kliniske betydningen av parasitten.

Du kan lese mer om prosjektet på FHF sine nettsider