Funksjonelle parametere ved bedøving,avliving på slakteri - krav til metode og utstyr

I forbindelse med en overgang til funksjonelle krav framfor tekniske krav i forskriftsverket, har Mattilsynet bedt Veterinærinstituttet vurdere relevante krav, herunder krav til stikketid ved CO2-bedøving av gris, ved bruk av penetrerende bolt (boltpistol) til storfe og etter elektrisk bedøving av småfe og gris.

Cecilie Marie Mejdell

Seniorforsker, Fagansvarlig dyrevelferd
Mobilnr: +47 91702855
E-post: cecilie.mejdell@vetinst.no

Alle ansatte