Zoonoserapporten 2003

Zoonoserapporten tar for seg sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

”Zoonoserapporten 2003” er en forkortet norsk utgave av ”Trends and sources of zoonotic agents in animals, feedingstuffs, food, and man in Norway 2003”, en rapport utarbeidet i henhold til EUs zoonosedirektiv (Council Directive 92/117/EEC). Den engelskspråklige rapporten ble oversendt til EU/ESA i mai 2004. Innholdet i denne vil bli presentert sammen med EUlandenes tilsvarende rapporter.

Rapporten presenterer data om zoonoser og zoonotiske agens for fôr, dyr, mat og mennesker i Norge for 2003. I tillegg til de zoonoser som er omtalt i zoonosedirektivet, er også kugalskap og variant Creutzfeldt-Jakob sykdom inkludert i denne norske zoonoserapporten.