Bekjempelse av signalkreps på Ostøya i Bærum kommune

Rapporten gjengir bakgrunn, forberedelser, gjennomføring og foreløpige resultater av bekjempelsestiltak for å sanere bestanden av signalkreps (Pasifastacus leniusculus) på Ostøya i Bærum kommune i Oslo.

Tiltakets primære mål har vært å fjerne den introduserte signalkrepsen, som gjennom å være kronisk bærer av eggsporesoppen (Aphanomyces astaci) forårsaker dødelig krepsepest hos vår europeiske edelkreps (Astacus astacus).

I saneringen ble det benyttet et legemiddel opprinnelig utviklet for å fjerne lakselus fra laks og sjøørret i Norsk oppdrettsnæring. BETAMAX VET. ”Vericor” er et cypermetrinbasert avlusingsmiddel som inneholder virkestoffet cypermetrin. Cypermetrin tilhører kjemikaliegruppen pyretroider som brukes primært for å bekjempe uønskede insekter.

Selve saneringen ble gjennomført i to etapper. Første og andre behandling ble gjennomført henholdsvis 14. og 28. oktober 2009. I perioden 15. september – 14.desember 2009 ble alle dammer unntatt dam åtte pumpet tomme for vann.

Det ble funnet signalkreps, gresskarpe, koi-karpe og karuss i flere dammer. Levende signalkreps eller fisk ble ikke funnet under andre behandling eller under nedtapping.

Det er for tidlig å konkludere hvorvidt saneringen har vært vellykket. Det vil være nødvendig med en betydelig overvåkning de neste sesongene før man eventuelt kan erklære signalkrepsen for utryddet på Ostøya.