Bekjempelse av signalkreps på Ostøya i Bærum kommune

Rapporten gjengir bakgrunn, forberedelser, gjennomføring og foreløpige resultater av bekjempelsestiltak for å sanere bestanden av signalkreps (Pasifastacus leniusculus) på Ostøya i Bærum kommune i Oslo.

Tiltakets primære mål har vært å fjerne den introduserte signalkrepsen, som gjennom å være kronisk bærer av eggsporesoppen (Aphanomyces astaci) forårsaker dødelig krepsepest hos vår europeiske edelkreps (Astacus astacus).

I saneringen ble det benyttet et legemiddel opprinnelig utviklet for å fjerne lakselus fra laks og sjøørret i Norsk oppdrettsnæring. BETAMAX VET. ”Vericor” er et cypermetrinbasert avlusingsmiddel som inneholder virkestoffet cypermetrin. Cypermetrin tilhører kjemikaliegruppen pyretroider som brukes primært for å bekjempe uønskede insekter.

Selve saneringen ble gjennomført i to etapper. Første og andre behandling ble gjennomført henholdsvis 14. og 28. oktober 2009. I perioden 15. september – 14.desember 2009 ble alle dammer unntatt dam åtte pumpet tomme for vann.

Det ble funnet signalkreps, gresskarpe, koi-karpe og karuss i flere dammer. Levende signalkreps eller fisk ble ikke funnet under andre behandling eller under nedtapping.

Det er for tidlig å konkludere hvorvidt saneringen har vært vellykket. Det vil være nødvendig med en betydelig overvåkning de neste sesongene før man eventuelt kan erklære signalkrepsen for utryddet på Ostøya.

Roar Sandodden

Seniorforsker 1110, Gruppeleder
Mobilnr: +47 91749610
E-post: roar.sandodden@vetinst.no

Helge Bardal

Forsker
Mobilnr: +47 99474567
E-post: helge.bardal@vetinst.no

Alle ansatte