Slaktesystemer for laksefisk i 2008 - fiskevelferd og kvalitet

I forbindelse med utfasing av CO2 som bedøvingsmetode ved slakting av fisk, har bedrifter som skal investere i alternative systemer behov en uavhengig evaluering av systemer og utstyr som er tilgjengelige på markedet.

Utstyrsprodusentene har nytte av en evaluering i forhold til krav etter slakteriforskriften. Myndighetene (Fiskeri- og kystdepartementet og Mattilsynet) har behov for en oppdatert status samt at forutsetninger for bruk blir belyst. Videre har det vært etterspurt en oversikt over viktige kontrollpunkter for en vurdering av fiskevelferd i slaktesystemer som benytter elektrisitet eller slag som bedøving. Prosjektgruppen har bestått av Cecilie Mejdell (Veterinærinstituttet), Kjell Midling (Nofima Marin), Ulf Erikson (Sintef Fiskeri og havbruk) og Erik Slinde (Havforskningsinstituttet). Arbeidet er en del av ”Handlingsplan Laks” som er finansiert over Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og koordinert av Roy Robertsen.

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte