Genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2017

Denne rapporten oppsummerer gjennomføringen og resultatene av overvåknings- og kartleggingsprogrammet (heretter kalt OK-programmet) “Genmodifisering i mat, fôr og såvarer” for 2017. Programmet inngår i Mattilsynets portefølje av årlige OK-programmer. 

Resultatene av OK-programmet for 2017 avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år. Det ble gjort ett funn av ikke-godkjent genmodifisert grønn papaya fra Thailand. Det ble videre gjort fire funn av ulovlig høyt innhold av EU-godkjent genmodifisert (GM) materiale, hhv. GM soya i et parti tørkede soyabønner fra Thailand, tortillalefser fra USA, vegetarburgere fra Malaysia og i en fôrblanding til smågnagere fra Nederland. Funnene i mat ble gjort i relativt små matvarepartier hos små/mellomstore importører, mens funnet i fôrvarer ble gjort hos en større importør av selskapsdyrfôr.

Totalt ble det analysert 158 prøver i programmet. GMO ble påvist i 69 (44 %) av disse prøvene. Programmet omfatter også tilsyn med virksomhetenes internkontrollrutiner for å hindre import av genmodifisert mat, fôr og såvarer til Norge, i form av dokumentkontroll for de prøvetatte varepartiene.
 

Tilsynsresultatene viste at 18 av totalt 77 virksomheter i OK-programmet hadde gode nok rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter. I egne avsnitt oppsummeres også Mattilsynets øvrige tilsyn med genmodifisering i 2017.