Fôrtrygghet

Veterinærinstituttet undersøker råvarer til dyrefôr og ferdig dyrefôr for innhold av sopp og mykotoksiner og av og til også for sykdomsfremkallende bakterier på oppdrag fra Mattilsynet.

Formålet med prosjektet er å overvåke den hygieniske tilstanden og forekomsten av skadelige stoffer i fôr og fôrråvarer som kan være av betydning for helsen til dyra eller mennesker gjennom konsum av animalske produkter.  

2019

The surveillance programme for feed and feed materials in 2019 included selected mycotoxins and fungi in oats, barley and farm-mixed feed for ruminants, aflatoxins in maize, selected mycotoxins in compound feed for pig, as well as selected bacteria in raw feed for dogs. 

Last ned rapporten

Eldre rapporter