Fôrtrygghet

Veterinærinstituttet undersøker råvarer til dyrefôr og ferdig dyrefôr for innhold av sopp og mykotoksiner og av og til også for sykdomsfremkallende bakterier på oppdrag fra Mattilsynet.

Formålet med prosjektet er å overvåke den hygieniske tilstanden og forekomsten av skadelige stoffer i fôr og fôrråvarer som kan være av betydning for helsen til dyra eller mennesker gjennom konsum av animalske produkter.  

2019

Tilleggsrapport: Smittemessige konsekvenser av økt grovfôrimport

I tørkesommeren 2018 var det økt innførsel av grovfôr til Norge. Import av grovfôr innebærer en risiko for å få inn uønskede smittestoffer som kan gi sykdom hos dyr og mennesker. Veterinærinstituttet, Mattilsynet og TINE SA har samarbeidet om et overvåkingsprogram for å se på mulige smittemessige konsekvenser, og resultatene tyder ikke på økt forekomst av aktuelle smittestoffer.

Last ned rapporten her.

The surveillance programme for feed and feed materials in Norway 

The surveillance programme for feed and feed materials in 2019 included selected mycotoxins and fungi in oats, barley and farm-mixed feed for ruminants, aflatoxins in maize, selected mycotoxins in compound feed for pig, as well as selected bacteria in raw feed for dogs.

Last ned rapporten

Eldre rapporter