Fôrtrygghet

Veterinærinstituttet undersøker råvarer til dyrefôr og ferdig dyrefôr for innhold av sopp og mykotoksiner og av og til også for sykdomsfremkallende bakterier på oppdrag fra Mattilsynet.

Formålet med prosjektet er å overvåke den hygieniske tilstanden og forekomsten av skadelige stoffer i fôr og fôrråvarer som kan være av betydning for helsen til dyra eller mennesker gjennom konsum av animalske produkter.  

2017

In 2017 various mycotoxins and fungi were measured in oats and barley, aflatoxins were measured in maize and in compound feed for ruminants, and various mycotoxins were measured in compound feed for pig and dog. Concerning fungi, in total 30% of oat samples showed total mould above guidance value for acceptable level (500,000 cfu/g). Considerably lower levels of mould were found in barley with only 2% of the samples above guidance value.

Last ned rapporten

Eldre rapporter