Fôrtrygghet

Veterinærinstituttet undersøker råvarer til dyrefôr og ferdig dyrefôr for innhold av sopp og mykotoksiner og av og til også for sykdomsfremkallende bakterier på oppdrag fra Mattilsynet.

Formålet med prosjektet er å overvåke den hygieniske tilstanden og forekomsten av skadelige stoffer i fôr og fôrråvarer som kan være av betydning for helsen til dyra eller mennesker gjennom konsum av animalske produkter.  

2017

The surveillance programme in 2018 included several mycotoxins and fungi in oats and barley, aflatoxins in maize and in compound feed for ruminants, and several mycotoxins in compound feed for pig. A total of 46 % of the oat samples had total mould counts higher than the guidance values, whereas barley had significantly less total mould.

Last ned rapporten

Eldre rapporter