Fôrtrygghet

Veterinærinstituttet undersøker råvarer til dyrefôr og ferdig dyrefôr for innhold av sopp og mykotoksiner og av og til også for sykdomsfremkallende bakterier på oppdrag fra Mattilsynet.

Formålet med prosjektet er å overvåke den hygieniske tilstanden og forekomsten av skadelige stoffer i fôr og fôrråvarer som kan være av betydning for helsen til dyra eller mennesker gjennom konsum av animalske produkter.  

2023

Overvåkingsprogrammet for fôr og fôrmidler i 2023 omfattet mykotoksiner av potensiell betydning i havre, bygg, rug, mais, samt i kraftfôr til gris og fjørfe. I tillegg ble bygg og rug undersøkt for meldrøye (Claviceps purpurea),
Med unntak av en prøve av havre som inneholdt for høyt innhold av T-2+HT-2, ligger alle resultater innenfor fastsatte eller veiledende grenseverdier.

 

Last ned rapporten

Eldre rapporter