Referansefunksjoner - årsrapport 2023

Denne rapporten inneholder hovedsakelig informasjon om oppgavene og aktivitetene i 2023 tilknyttet nasjonalt referanselaboratorium (NRL) innenfor dyrehelse (inklusiv fiskehelse og krepsdyrhelse), fôr og næringsmidler.

Veterinærinstituttet har følgende referansefunksjoner: 

  • Nasjonalt referanselaboratorium (NRL) innenfor dyrehelse (inklusiv fisk og krepsdyr), fôr og næringsmidler iht. Kontrollforordningen
  • Internasjonale referansefunksjoner på spesifikke områder under WOAH (Verdens dyrehelseorganisasjon)
  • Nasjonalt referanselaboratorium innenfor medisinsk mikrobiologi iht. MSIS-forskriften og rundskriv 1-5/2013.

Bjarne Bergsjø

Forsker (veterinær, dr.scient)
Vis telefonnummer
Send e-post

Jorunn Mork

Fagansvarlig hest, seniorrådgiver
Vis telefonnummer
Send e-post

Irene Ørpetveit

Forsker, Biosikkerhetsansvarlig
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte