Felttest av ultralyd mot lakselus

Det er behov for nye metoder for bekjempelse av lakselus, og det pågår utvikling og utprøving av mange ulike ikke-medikamentelle metoder i oppdrettsnæringen.  

En av disse metodene under utvikling er ultralyd og dette prosjektets målsetning har vært å vurdere om det i data fra en pilotutprøving av ultralyd kan sees indikasjoner på effekt mot lakselus. Vurdering av indikasjoner på effekt av ultralyd gjøres i denne piloten ved visuell sammenligning av utviklingstrender i forsøkslokaliteten og andre aktive lokaliteter i nærområdet. Utprøvingsperioden så langt, har foregått i løpet av den kalde årstiden og det har følgelig vært lite smittepress i området. Vi kan derfor ikke vurdere om bruk av ultralyd på denne
lokaliteten har effekt eller ikke i utprøvingsperioden. VI anbefaler videre utprøving av ultralyd gjennom sommeren og høsten, da det forventes økning i smittepress og lakselusutvikling i denne perioden. Dette vil gi et bedre grunnlag for å vurdere om denne pilotutprøvingen gir indikasjoner på om ultralyd har effekt mot lakselus.