Vaksinasjon av hund og katt i Norge

I februar 2003 nedsatte Veterinærinstituttet, Norges veterinærhøgskole (NVH) og Den norske veterinærforening (DNV) en arbeidsgruppe med sikte på å fremskaffe retningslinjer som bidrar til åsikre optimale vaksinasjonsregimer for norske hunder og katter.

Dagens vaksinasjonsregime har blitt praktisert nærmest uforandret i flere tiår. I løpet av de siste årene har det imidlertid kommet krav om differensierte regimer basert på kjennskap til sykdommers utbredelse, vurdering av smitterisiko og kunnskap om uønskede bivirkninger ved vaksinasjon. Flere studier tyder dessuten på at varigheten av beskyttelse etter vaksinasjon er lengre enn tidligere antatt for noen vaksiner.