Fiskehelserapporten 2011

Fiskehelserapporten om fatter delrapportene "Helsesituasjonen hos laksefisk" og "Helsesituasjonen hos marin fisk" - en årlig oppsummering og rapportering av sykdomsfunn og trender hos fisk, hovedsaklig i oppdrett og kultiveringsanlegg.

Akvakulturnæringen har store tap som følge av sykdom. Virusinfeksjoner gir fremdeles betydelige sykdomsproblemer, men også mer produksjonsrelaterte sykdommer knyttet til blant annet smoltkvalitet og ulike former for håndtering, bidrar til tap. Parasitten lakselus er en stor økonomisk belastning for oppdrettsnæringen, og nedsatt følsomhet  mot lakselusmidler har vært et problem i  deler av landet.

Prøveinngangen av marinfisk gjenspeiler utviklingen og dynamikken i oppdrettsnæringen. Nedgangen i antall innsendelser fra torsk fortsetter, mens situasjonen for kveite er stabil. For rensefisk vises det en betydelig økning i antall saker og en ny art har kommet til, nemlig rognkjeks.