Mykotoksiner i havre og importert korn 2012

Mykotoksiner er sekundære metabolitter produsert av muggsopparter og som er giftige for dyr eller mennesker. Det er ikke alle muggsopparter som produserer mykotoksiner. Noen arter produserer kun et
enkelt mykotoksin, men det er vanligere at de kan produsere flere. Noen mykotoksiner kan produseres av flere muggsopparter.

Blant de mest kjente mykotoksinene er aflatoksiner, okratoksin A, trichothecener, zearalenon og fumonisiner.

Kjente giftproduserende muggsoppslekter er Fusarium, Penicillium, Aspergillus, Claviceps og Alternaria.

Klima og de årlige variasjonene i været har innvirkning på hvilke sopparter og mykotoksiner som dannes.

Muggsoppene kan smitte korn i åkeren, eller de kan dannes under lagring. I norskprodusert korn har vi i
mange år hatt oppmerksomhet på trichothecener som dannes av Fusarium.

Aksel Bernhoft

Seniorforsker, veterinær/toksikolog, fôrtrygghetsansvarlig
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte