Veterinærinstituttets faglige aktivitetsrapport 2015

Veterinærinstituttets hovedmål er å bidra til god beredskap, helse og velferd hos dyr og fisk, samt fôr- og mattrygghet, gjennom forskning, diagnostikk og rådgivning.

Aktiviteten har også som mål å bidra til en etisk forsvarlig bioproduksjon og bærekraftig utvikling. Veterinærinstituttet har arbeidet aktivt for å nå sine mål innen alle disse områdene i 2015.

God kunnskap om helsesituasjonen i dyrepopulasjonene er en forutsetning for god beredskap. Likeledes er det viktig å ha omfattende kunnskap om forekomsten av smittestoffer og toksiske forbindelser i fôr og mat.

Veterinærinstituttet overvåker helsesituasjonen hos fisk, vilt og husdyr ut fra et ‘én helse’- perspektiv. Det betyr at vi også vurderer betydningen av fisk og dyrs helse for menneskers helse og miljø. I 2015 vedtok Veterinærinstituttet en ny strategiplan. I henhold til denne planen skal Veterinærinstituttet styrke sin beredskap og overvåking for ‘én helse’. Flere sykdomshendelser i 2015 som for eksempel flaggermusrabies, viser at dette er strategisk viktig.

Formålet med overvåkingen er å oppdage sykdom tidlig for dermed å bidra til effektiv og rask sykdomsbekjempelse og opprettholdelse av sunne dyrepopulasjoner. Vi fokuserer både på å oppdage nye sykdommer og «gamle» sykdommer som kan gi økte problemer. Flere nye sykdommer ble påvist i 2015.

Forfattere

Merete Hofshagen, Mona Torp, Berit Tafjord Heier, Anne Margrete Urdahl, Kari Grave, Åse Helen Garseth, Gro Johannessen, Taran Skjerdal, Hege Divon, Ida Skaar, Bjørn Spilsberg og Gunnar Eriksen, Brit Hjeltnes, Hilde Sindre, Asle Moen og Trude Vrålstad, Ståle Sviland og Tormod Mørk, Tore Tollersrud, Carl Andreas Grøntvedt, Siri Kulberg Sjurseth, Cecilie Mejdell, Anne Nordstoga, Kjell Handeland, Turid Vikøren og Knut Madslien, Solveig Marie Stubsjøen, Aksel Bernhoft, Semir Loncarevic.