Faglig vurdering av behov for kontrolltiltak overfor Flavobacterium psychrophilum i norsk laksefiskproduksjon

Edgar Brun

avdelingsdirektør
Mobilnr: +47 91123595
E-post: edgar.brun@vetinst.no

Hanne Katrine Nilsen

Forsker/Veterinær
Mobilnr: +47 91732773
E-post: hanne.nilsen@vetinst.no

Anne Berit Olsen

Veterinær / forsker
Mobilnr: +47 90156348
E-post: anne-berit.olsen@vetinst.no

Alle ansatte