Chronic Wasting Disease hos vilt

Veterinærinstituttet overvåker skrantesjuke (chronic wasting disease – CWD) i de norske hjortedyrbestandene.

Overvåkingsprogrammet inkluderer prøver fra elg (Alcec alces), hjort (Cervus elaphus), rådyr (Capreolus capreolus), rein (Rangifer tarandus) og dåhjort (Dama dama).

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av CWD hos hjortedyr.

→ Se siste oppdateringer i vår skrantesjukestatistikk

Prionsykdommen CWD er en sykdom i gruppen overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier (TSE), som forårsaker ødeleggelse av hjernevev med dødelig utfall hos pattedyr.

I tillegg til de årlige overvåkingsrapportene har Veterinærinsituttet også publisert en oppsummeringsrapport i samarbeid med NINA. 

→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2021
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2020
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2019
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2018
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2017

2021

A total of 21,661 samples of wild, semi-domesticated and captive Norwegian cervids were analysed in 2021. From these, two moose (Alces alces) and one red deer (Cervus elaphus) tested positive for CWD. The cases in moose were a female moose from fallen stock, 17 years old, found dead in Vinje municipality and a 13 years old male moose euthanized in the municipality of Bamble due to a broken leg. The red deer was a hunted animal, adult female, from the municipality of Etne. All locations are in Southern Norway. The cases detected had disease characteristics as described for the respective species in previous reports, i.e. PrPSc were only detected in brain tissue, and no prions were detected in lymphoid tissues with diagnostic test.

Last ned rapporten

Eldre rapporter