Chronic Wasting Disease hos vilt

Veterinærinstituttet overvåker skrantesjuke (chronic wasting disease – CWD) i de norske hjortedyrbestandene.

Overvåkingsprogrammet inkluderer prøver fra elg (Alcec alces), hjort (Cervus elaphus), rådyr (Capreolus capreolus), rein (Rangifer tarandus) og dåhjort (Dama dama).

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av CWD hos hjortedyr.

→ Se siste oppdateringer i vår skrantesjukestatistikk

Prionsykdommen CWD er en sykdom i gruppen overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier (TSE), som forårsaker ødeleggelse av hjernevev med dødelig utfall hos pattedyr.

I tillegg til de årlige overvåkingsrapportene har Veterinærinsituttet også publisert en oppsummeringsrapport i samarbeid med NINA. 

→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2022
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2021
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2020
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2019
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2018
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2017

2022

A total of 17,584 samples of wild, semi-domesticated and captive Norwegian cervids were analysed in 2022. From these, two moose (Alces alces), one red deer (Cervus elaphus) and one reindeer (Rangifer tarandus) tested positive for CWD. The cases in moose were old female moose from fallen stock, a 19 years old found dead in Nord-Odal municipality and a 20 years old euthanized in the municipality of Tynset due to poor body condition. The red deer from Bremanger municipality was also a euthanized adult female. The age could not be determined, as the jaw was not available. The reindeer case was a hunted, eight years old female from the wild reindeer management area Hardangervidda. All locations are in Southern Norway.

The cases detected had disease characteristics as described for the respective species in previous reports, i.e. PrPSc were only detected in brain tissue, and no prions were detected in lymphoid tissues with diagnostic test in the sporadic appearance of moose and red deer, and with lymphoid involvement in the reindeer case of classical CWD.

In addition, 17 reindeer from Svalbard and 43 wild muskoxen (Ovibos moschatus) from the Dovrefjell Mountains were tested and found negative for TSE.

Last ned rapporten

Eldre rapporter