Chronic Wasting Disease hos vilt  

Veterinærinstituttet overvåker skrantesjuke (chronic wasting disease – CWD) i de norske hjortedyrbestandene.

Overvåkingsprogrammet inkluderer prøver fra elg (Alcec alces), hjort (Cervus elaphus), rådyr (Capreolus capreolus), rein (Rangifer tarandus) og dådyr (Dama dama).

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av CWD hos hjortedyr.

Prionsykdommen CWD er en sykdom i gruppen overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier (TSE), som forårsaker ødeleggelse av hjernevev med dødelig utfall hos pattedyr.

I tillegg til de årlige overvåkingsrapportene har Veterinærinsituttet også publisert en oppsummeringsrapport i samarbeid med NINA oktober 2019: 
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2018

2018

In 2018, six wild reindeer (Rangifer tarandus) from the Nordfjella sub-population in South-Norway and one moose (Alces alces) from the Flesberg municipality tested positive for CWD. The culling process in Nordfjella was completed in spring 2018. A total of 33,658 samples of wild, semi-domesticated and captive cervids were analysed in 2018 (includes two reindeer from Svalbard). A scientific paper described the findings of CWD in Norwegian moose to be of a novel type. In addition to cervids, also enrolled in Norwegian surveillance of animal TSE is wild musk ox (Ovibos moschatus). Twenty-two animals, all from the Dovrefjell Mountains, were tested and found negative for TSE.

Last ned rapporten

Eldre rapporter