Chronic Wasting Disease hos vilt

Veterinærinstituttet overvåker skrantesjuke (chronic wasting disease – CWD) i de norske hjortedyrbestandene.

Overvåkingsprogrammet inkluderer prøver fra elg (Alcec alces), hjort (Cervus elaphus), rådyr (Capreolus capreolus), rein (Rangifer tarandus) og dådyr (Dama dama).

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av CWD hos hjortedyr.

Prionsykdommen CWD er en sykdom i gruppen overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier (TSE), som forårsaker ødeleggelse av hjernevev med dødelig utfall hos pattedyr.

I tillegg til de årlige overvåkingsrapportene har Veterinærinsituttet også publisert en oppsummeringsrapport i samarbeid med NINA. 

→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2020
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2019
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2018
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2017

2019

A total of 30,147 samples of wild, semi-domesticated and captive Norwegian cervids were analysed in 2019. From these, two moose (Alces alces) tested positive for CWD, one fallen stock (found dead) from the Sigdal municipality in Southern Norway and one hunter harvested from the Selbu municipality in Mid-Norway. Both of these were old females (12 and 20 years respectively) with characteristics similar to previous CWD cases in Norwegian moose [1], i.e. no detection of PrPres in lymphoid tissue. In addition, four reindeer from Svalbard and 37 wild muskoxen (Ovibos moschatus) from the Dovrefjell Mountains were tested and found negative for TSE.

Last ned rapporten

Eldre rapporter