Chronic Wasting Disease hos vilt

Veterinærinstituttet overvåker skrantesjuke (chronic wasting disease – CWD) i de norske hjortedyrbestandene.

Overvåkingsprogrammet inkluderer prøver fra elg (Alcec alces), hjort (Cervus elaphus), rådyr (Capreolus capreolus), rein (Rangifer tarandus) og dådyr (Dama dama).

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av CWD hos hjortedyr.

Prionsykdommen CWD er en sykdom i gruppen overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier (TSE), som forårsaker ødeleggelse av hjernevev med dødelig utfall hos pattedyr.

I tillegg til de årlige overvåkingsrapportene har Veterinærinsituttet også publisert en oppsummeringsrapport i samarbeid med NINA. 

→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2020
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2019
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2018
→ Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2017

2020

A total of 22,528 samples of wild, semi-domesticated and captive Norwegian cervids were analysed in 2020. From these, one moose (Alces alces) tested positive for CWD. It was euthanized in Bamble municipality in Southern Norway due to a broken leg. Further, a case in wild reindeer was detected for the first time in Hardangervidda wild reindeer management area, within Vinje municipality. The reindeer was harvested during regular hunt. Both animals were males, 13 and 8 years old respectively. Both animals were detected with disease characteristics as described for the respective species in previous reports, i.e. detection of PrPSc in lymphoid tissue from the reindeer and only in the brain for the moose. In addition, 1 reindeer from Svalbard and 35 wild muskoxen (Ovibos moschatus) from the Dovrefjell Mountains were tested and found negative for TSE.

Last ned rapporten

Eldre rapporter