Zoonoserapporten 2004

Zoonoserapporten tar for seg sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

”Zoonoserapporten 2004” er en forkortet norsk utgave av ”NORWAY Trends and sources of zoonoses and zoonotic agents in humans, foodstuffs, animals and feedingstuffs –including information on foodborne
outbreaks and antimicrobial resistance in zoonotic agents - in 2004”.

Dette er en rapport utarbeidet i henhold til EUs zoonosedirektiv (Council Directive 92/117/EEC).

Rapporten presenterer data om zoonoser og zoonotiske agens for fôr, dyr, mat og mennesker i Norge for 2004. I tillegg til de zoonoser som er omtalt i zoonosedirektivet, er også kugalskap og variant Creutzfeldt-Jakob sykdom inkludert i denne norske zoonoserapporten.