Sykdom og agens

Sykdommer hos fisk og dyr, samt sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonoser).   

Aflatoksiner

Aflatoksin er muggsoppgifter frå varmekjære soppar som normalt trivst best i tropiske område. Aflatoksin finst difor først og fremst i importerte matvarer.

Afrikansk hestepest

Kategori

Afrikansk hestepest (African horse sickness) er ein alvorleg virussjukdom som blir overført med insekt. Menneske blir ikkje smitta. 

Afrikansk svinepest

Kategori

Afrikansk svinepest er ein svært alvorleg smittsam virussjukdom hos gris. Sjukdommen er ikkje registrert i Norden.

Algetoksiner

Algetoksin er giftstoff som kan oppkonsentrerast i skjel og gi matforgifting.

Amøbegjellesjukdom

Amøbegjellesjukdom aukar i Noreg, både i tal på påvisingar og i geografisk spreiing. 

Aspergillose

Aspergillus er en muggsoppslekt som er vidt utbredt over hele verden som saprofytter i miljøet (jord, luft, vann, støv, planter, kompost). Noen arter er opportunistisk patogene for mennesker og dyr og flere arter kan produsere mykotoksiner (soppgifter).

Aviær influensa (AI)

Kategori

Aviær influensa skuldast influensavirus A og råkar ei rekkje fugleartar, inkludert fjørfe.

Aviær klamydiose

Kategori

Aviær klamydiose blir også kalla psittakose, papegøyesjuke. 

Aviær pasteurellose og hønsekolera

Kategori

Aviær pasteurellose forårsakes av bakterien Pasteurella multocida, en gram-negativ stavbakterie. Subtypen P. multocida ssp. multocida er mest vanlig ved sykdom hos høns og kalkun, men også subtypene P. multocida ssp. septica og P. multocida ssp. gallicida kan forekomme.