Sykdom og agens

Sykdommer hos fisk og dyr, samt sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonoser).