Smittetesting for ILA i laksefamilier

Bakgrunnen for prosjektet var en diskusjon om hvorvidt dagens smittetest for familiemateriale kan gjøres
mer effektiv.

Hypotesen var at de familier som har de laveste virusnivåer også er de familier som kan nøytralisere
viruset mest effektivt og derved sprer virus i minst grad til omgivelsene. Dette kunne testes ved først å
finne de familiene som overlever en virussykdom og fra disse igjen selektere for de familier som har
lavest virusnivåer. Alternativt kunne det tenkes å være slik at de familiene som tåler infeksjonen/viruset
best, uavhengig av virusmengder og evne til å nøytralisere og derved fjerne virus, også har størst evne til
å overleve. Om dette andre alternativ er tilfelle, vil dagens smittetester ikke bidra til mindre spredning
av virus.