Krepsepest - smitteforhold i norske vassdrag og forebyggende tiltak mot videre spredning

Rapport.