Krepsepest - smitteforhold i norske vassdrag og forebyggende tiltak mot videre spredning

Rapport.

Trude Vrålstad

Forskningsleder/Seksjonsleder
Mobilnr: 4793222380
E-post: trude.vralstad@vetinst.no

Atle Lillehaug

Sekniorforsker
Mobilnr: +47 91871672
E-post: atle.lillehaug@vetinst.no

Alle ansatte