Dokumentasjon av metode for retningsorientering av laksefisk før slaktebedøving

Cecilie Marie Mejdell

Seniorforsker, Fagansvarlig dyrevelferd
Mobilnr: +47 91702855
E-post: cecilie.mejdell@vetinst.no

Kristine Gismervik

Forsker, veterinær
Mobilnr: +47 90547679
E-post: stine.gismervik@vetinst.no

Alle ansatte