Dokumentasjon av metode for retningsorientering av laksefisk før slaktebedøving